Her har du mulighed for at ansøge om dagtilbud og SFO samt tilskud til privat børnepasning.

Du kan også udmelde dit barn eller søge om hel- eller delvis økonomisk fripladstilskud.

Er det første gang du besøger siden, skal du kontrollere, at dine oplysninger under fanen "Kontaktoplysninger" er korrekte.

Herlev Kommune har lukket for ventelisten for børn, der ikke har bopæl i kommunen i alderen 0-6 år. Er du tilflytter til kommunen, kan du skrive dit barn på ventelisten. Du skal blot sende en kopi af købs- eller lejekontrakt via Digital post

Din ansøgning bliver behandlet, når vi har modtaget kontrakten.

Dit barn får anciennitet fra den dato, din ansøgning modtages i Pladsanvisningen.

Der er pasningsgaranti på løbende måned + 2 måneder til den 1. fra opskrivningsdatoen.